שאלות ששוות הרבה מאוד כסף:
מי משגיח שהגיבוי מבוצע כל יום?, האם אתמול רץ גיבוי תקין?, היכן נשמרת מדיית הגיבוי?, האם יש משטר גיבוי מסודר? כמה גרסאות נשמרות לאחור? מי אחראי לוודא תקינות הגיבוי?
כמה עולה שיחזור מידע? כמה עולה זמן השבתה של משרד? האם המשרד יכול להתאושש לאחר אובדן המידע ברשת המחשבים? איזו מחוייבות יש לעסק לגבי שמירת מידע של לקוחותיו? כלפי הרשויות?

גיבוי מקומי גיבוי מרחוק
דורש תפעול של גורם אנושי כן לא
רמת אמינות של מדיית גיבוי נמוכה גבוהה מאוד
תהליך שיחזור מידע נדרש איש טכני ותהליך מורכב תהליך פשוט, ומיידי
מיקום פיסי לצורך שחזור יש צורך להגיע פיסית למיקום מערכת הגיבוי ניתן לבצע שחזור מכל מקום
גמישות בנפח הגיבוי הגדלת נפח גיבוי דורשת החלפת חומרה אין מגבלה
תקלות תקלות חומרה, תוכנה יכולות לגזול זמן יקר באחריות ספק
בקרה חיצונית לתקינות הגיבוי אין יש
רמת אבטחה נמוכה גבוהה מאוד
גיבוי מחשבים מרחוקים לא ניתן יש
שמירת גרסות לאחור מייקר עלויות ומסבך את הניהול יש, דורש הגדרה פשוטה חד פעמית
בקרת שיחזור ניהולית אין יש
שקט נפשי

שאלות ששוות הרבה מאוד כסף:
מי משגיח שהגיבוי מבוצע כל יום?, האם אתמול רץ גיבוי תקין?, היכן נשמרת מדיית הגיבוי?, האם יש משטר גיבוי מסודר? כמה גרסאות נשמרות לאחור? מי אחראי לוודא תקינות הגיבוי?
כמה עולה שיחזור מידע? כמה עולה זמן השבתה של משרד? האם המשרד יכול להתאושש לאחר אובדן המידע ברשת המחשבים? איזו מחוייבות יש לעסק לגבי שמירת מידע של לקוחותיו? כלפי הרשויות?

גיבוי מקומי גיבוי מרחוק
דורש תפעול של גורם אנושי כן לא
רמת אמינות של מדיית גיבוי נמוכה גבוהה מאוד
תהליך שיחזור מידע נדרש איש טכני ותהליך מורכב תהליך פשוט, ומיידי
מיקום פיסי לצורך שחזור יש צורך להגיע פיסית למיקום מערכת הגיבוי ניתן לבצע שחזור מכל מקום
גמישות בנפח הגיבוי הגדלת נפח גיבוי דורשת החלפת חומרה אין מגבלה
תקלות תקלות חומרה, תוכנה יכולות לגזול זמן יקר באחריות ספק
בקרה חיצונית לתקינות הגיבוי אין יש
רמת אבטחה נמוכה גבוהה מאוד
גיבוי מחשבים מרחוקים לא ניתן יש
שמירת גרסות לאחור מייקר עלויות ומסבך את הניהול יש, דורש הגדרה פשוטה חד פעמית
בקרת שיחזור ניהולית אין יש
שקט נפשי

בין לקוחותינו: