מזה מספר שנים פועל ארגון הסתגלות על מנת לסייע לנוער נושר, בכל רמות הסיכון. נחל ברמת הסיכון הנמוכה ביותר – למנוע מנער להיכנס למעגל המצוקה בטרם "שקע" בתוכו; ועד רמת הסיכון הגבוהה ביותר – סיוע לנערים שבמסכת חייהם הקצרים נפגשו עם זרועות המשפט ואכיפת החוק…

 

http://www.istagloot.org/