באישורה ובתמיכתה של המועצה להשכלה גובהה הוקמה בשנת 2001 ע"י הרבנית עדינה בר שלום "המכללה החרדית-ירושלים" כרכז אקדמי חרדי עבור סטודנטיות וסטודנטים מהמגזר החרדי בישראל.

כיום המכללה מהווה קמפוס לימודים חרדי ייעודי, ראשון מסוגו בישראל המעניק מסגרת הכוללת רמת לימודים גבוהה ובלתי מתפשרת ולצידה מעטפת רחבה למתן מענה לצרכיהם הייחודיים של הסטודנטים והסטודנטיות החרדים מבחינה דתית, כלכלית ואישית כאחד.

מסגרת זו מאפשרת להם להשתלב בסביבות עבודה מן השורה הראשונה, תוך הקפדה על אורחות חיים המותאמים להלכה היהודית והשקפת העולם החרדית.

הכרות מעמיקה ורבת שנים עם האוכלוסייה החרדית הביאה את המכללה למסקנה כי המפתח להצלחת הסטודנטים בלימודים הוא במתן יחס אישי ומענה פרטני לכל סטודנט וסטודנטית.

אנו במכללה, משתדלים בסייעתא דשמייא להעניק מענה כולל ואיכותי לכל סטודנט וסטודנט, תוך יצירת פתרונות אקדמיים ומנהלתיים המותאמים לצרכי האוכלוסייה בכלל והסטודנטים בפרט, מבלי לפגוע ברמת הלימודים ובדרישות האקדמיות.

במכללה החרדית לומדים, נכון לשנת הלימודים תשע"ב כ-1,200 סטודנטים וסטודנטיות מכל גווני הציבור החרדי ומכל רחבי ישראל בארבעה עשר מסלולי לימוד אקדמיים לתארים ראשונים ושניים המתווספים למעל ל-550 בוגרות ובוגרים שרובן המכריע משולב במקומות עבודה איכותיים ובתחום לימודיהם.


כגוף מתוקצב ומבוקר ע"י הועדה לתכנון ותקצוב שעל יד המועצה להשכלה גבוהה בישראל זוכה המכללה החרדית לאימון רב מצד הגורמים הממשלתיים והאקדמיים הנוגעים בדבר.

במקביל זכתה המכללה לאימונם ולברכתם של גדולי התורה והקהילה החרדית ובראשם הראשון לציון הרב עובדיה יוסף שליט"א שהכירו ביכולתה של המכללה לשלב בין לימודים אקדמיים ברמה גבוהה ושמירה קפדנית על אורח חיים חרדי.

http://www.mcy.org.il